• News

  29 Oct, 2022 ~ 31 Dec, 2023 Back to Home Village, Home Village, Taipei, Taiwan
  https://portaly.cc/havefun808

  8 Oct, 2022 ~ 15 April, 2023 17th International Triennial of Tapestry, Central Museum of Textiles, Łódź, Poland
  https://cmwl.pl/

  15 Oct ,2022 ~ 29 Jan, 2023 2022 Mattauw Art triennial, Tainan, Taiwan
  https://www.facebook.com/2022mattauwtriennial/